Alternativet - bevakar och påverkar svensk orientering nutidens marknadsföring
Alternativet står för ett nytt sätt att förnya och påverka svensk orientering. Det kan du också göra! Som annonsör på alternativet.nu öppnas nya möjligheter för ditt företag och dina produkter. Din annons kommer läsas av tusentals besökare dagligen och genom att besökarna återkommer hela tiden inser du snabbt fördelen med internetannonsering jämfört med annonsering i t ex en tidning, där du riskerar att läsaren missar din annons och ditt budskap. Internet är inte längre framtidens marknadskanal - det är nutidens!

bannerannonsering på a:et.nu populärt
Marknaden för att annonsera via banner har som en effekt av den spruckna IT-bubblan gått ner mycket de senaste åren. Men inte på alternativet.nu. Tvärtom! Och förklaringen är enkel:
På en allmän portal som t ex passagen.se eller aftonbladet.se utgör målgruppen som annonsen är avsedd för kanske 5 % av besökarna. På alternativet.nu är den siffran förmodligen över 90 %! Annonsens budskap vänder sig till orienterare - besökarna är orienterare. Det här börjar Alternativets annonsörer inse, varför antalet annonsörer ökar successivt.

bannern även i nyhetsmailen
Drygt 200 medlemmar i Alternativet Community får våra nyheter via e-post och i dessa nyheter går det inte att missa annonsbannern. Den är placerad mitt i ögonfånget.

klubbar - marknadsför er!
Har din klubbs tävlingsarrangemang tappat deltagare de senaste åren? Nu kan du vända trenden! Smart marknadsföring är en starkt bidragande orsak till att få fler orienterare att välja just er tävling.
    Erbjuder din klubb träningspaket? Vet Sveriges orienterare om det? Tala om det genom att annonsera på alternativet.nu!
    För klubbar som vill marknadsföra sin tävling eller sitt träningspaket har vi specialerbjudanden. Kontakta Alternativet marketing så får du veta mera.

var med ifrån början
Är Alternativet kanske vad du väntat på? Vi tyckte i alla fall orienteringssverige behövde det. Du vet kanske i fall de behöver nåt mer? Låta de få veta om det i så fall! Boka plats redan idag, kontakta Alternativet marketing för mera information och/eller offert.

Kom ihåg att Alternativets verksamhet är ideell. Vi tror på att göra saker och ting så bra som möjligt - inte göra dem för att tjäna pengar.

För platsannonser på alternativet.nu, se avdelningen Jobbörsen.